Funkcionáři SDH

Autor: JK <admin@cidlina.eu>, Téma: Historie, Zdroj: Přehled od založení do roku 1982, Vydáno dne: 01. 01. 2016

Funkcionáři SDH

Zde najdete, stručný přehled funkcionářů Sboru dobrovolných hasičů. Výčet je od založení sboru v roce 1936 do roku 1982. Tím moje záznamy končí a proto již není uvedenou novější a současné složení orgánů tohoto spolku.Na oficiálních stránkách obce Cidlina však mají hasiči svoji rubriku, tak třeba tam se jednou dočteme jak to je se složením činitelů sboru dnes.

Jsou zde uvádeny datumy kdy došlo k volbě (většinou to bylo při výročních schůzích) a jméno s funkcí do které byl dotyčný zvolen.


8.3.1936
starosta - Václav Píša
velitel - Jakub Trojan
podvelitel a vzdělavatel - Karel Klička
pokladník - Jaromír Burda
četař stříkačníků - Alois Láska
četař lezců - Karel Krůla
zbrojíř - Robert Veselý
revizor účtů - Antonín Píša
revizor účtů - Jakub Janoušek
samaritán - Augustin Dvořák
trubač - František Pospíchal
trubač - Ludvík Stehlík

29.1.1939
starosta - Václav Píša
náčelník - Jakub Trojan
podnáčelník - Antonín Píša
jednatel - František Václavek
pokladník - Jaromír Burda
vzdělavatel - Ludvík Vyskočil
zbrojíř - Robert Veselý
účetní dozor - Jakub Janoušek
účetní dozor - Antonín Píša

1939 - 1945
Během druhé světové války (1939-1945) byla činnost sboru značně omezena, proto budeme pokračovat
až rokem 1945, kdy se hasičský sbor opět zformoval.

22.7.1945
starosta - Václav Píša
místostarosta a velitel - Jakub Trojan
náměstek - Antonín Píša
jednatel - František Václavek
vzdělavatel - Ludvík Vyskočil
pokladník - Jaromír Burda
samaritán - Augustin Dvořák
zbrojmistr a strojmistr - Robert Veselý
strojmistr - R.Radkovský
trubač - František Pospíchal
trubač - Ludvík Stehlík
revizor účtů - Antonín Píša
revizor účtů - Jakub Janoušek
revizor účtů - Karel Krůla

6.2.1947
velitel - Antonín Píša
podvelitel - Ladislav Hrůza
Jinak zůstalo vše při starém.

21.3.1951
předseda - Václav Píša
I. místopředseda - Antonín Píša
II. místopředseda - František Pospíchal
jednatel - Josef Stehlík
pokladník - Jaromír Burda
organizační referent - Josef Kotrba
kultůrní referent - František Žampa
referent pro výcvik - Bohumír Hruška
ref. preventivní ochrany - Ladislav Hrůza
zdravotní referent - Augustin Dvořák
referent dorostu - František Žampa
referent žen - Květa Oubrychtová
referent pro školení - Ladislav Kosmák
revizor účtů - Karel Krůla
revizor účtů - František Václavek
revizor účtů - Jakub Janoušek

10.4.1952
předseda - Krůla Karel
předseda - Píša Antonín
předseda - Pospíchal František
jednatel - Hrůza Josef
pokladník - Burda Jaromír
referent organizační - Kotrba Josef
referent kultůrní - Žampa František
ref. preventivní ochrany - Hrůza Ladislav
referent zdravotní - Dvořák Augustin
referent výcviku - Hruška Bohumír
referent dorostu - Nahodil Ladislav
referent školení - Kosmák Ladislav
referent žen - Oubrychtová Květa
revizor účtů - Václavek František
revizor účtů - Janoušek Jakub
revizor účtů - Paznocht Josef
Píša Václav zvolen čestným členem MHJ (Místní Hasičská Jednota)

20.1.1953
předseda - Krůla Karel
I. místopředseda - Píša Antonín
II. místopředseda - Pospíchal František
jednatel - Hrůza Josef
pokladník - Kotrba Josef
referent organizační - Paznocht Josef
referent kultůrní - Žampa František
ref. preventivní ochrany - Hrůza Ladislav
ref. zdravotní a samaritánský - Dvořák Augustin
referent výcvikový - Hruška Bohumír
referent dorostu - Nahodil Ladislav
referent žen - Oubrychtová Květa
referent pro školení - Kosmák Ladislav
revizor účtů - Janoušek Jakub
revizor účtů - Václavek František
revizor účtů - Píša Karel

25.1.1954
výbor zůstává stejný

22.1.1956
výbor zůstává stejný

27.1.1957
předseda - Krůla Karel
velitel požárního sboru - místopředseda - Píša Antonín
jednatel - Hrůza Josef
pokladník - Kotrba Josef
ref. prevence - Hrůza Ladislav
ref. kulturně propagační - Žampa František
náhradník - Nahodil Ladislav
revizor účtů - Václavek František
revizor účtů - Paznocht Josef

17.11.1957
předseda - Krůla Karel
velitel - Píša Antonín
jednatel - Hrůza Josef
pokladník - Kotrba Josef
ref. prevence - Hrůza Ladislav
ref. organisační - Paznocht Josef
ref. mládeže - Roupec Miloš
ref. kulturně propagační - Žampa František
revizor účtů - Václavek František
revizor účtů - Nahodil Ladislav

8.11.1958
předseda - Krůla Karel
velitel - Píša Antonín
jednatel - Trojan Miroslav
ref. organisační - Kosmák Ladislav
ref. preventivní - Hrůza Ladislav
ref. materiálně technický - Nahodil Ladislav
ref. kulturně propagační - Bartušek Zdeněk
ref. mládeže - Roupec Miloš
pokladník - Kotrba Josef
revizor účtů - Veselý Robert
revizor účtů - Janoušek Jakub

28.1.1960
předseda - Krůla Karel
velitel - Hrůza Ladislav
jednatel - Hruška Bohumír
organisační ref. - Kosmák Ladislav
preventivní ref. - Roupec Miloslav
kulturní ref. - Píša Antonín
materiálně technický ref. - Nahodil Ladislav
ref. mládeže - Láska Miloš
pokladník - Kotrba Josef
ref. účtů - Paznocht Josef
ref. účtů - Dvořák Augustin
ref. účtů - Burda Jaromír
Ladislav Hrůza funkci nepřijal a byl za něho dne 25.2.1960 navržen Klička Josef

6.11.1960
stejně jako 28.1.1960 mimo J.Burdy

19.10.1961
předseda - Krůla Karel
velitel - Klička Josef
jednatel - Hruška Bohumír
preventivní ref. - Kosmák Ladislav
materiálně technický ref. - Nahodil Ladislav
kulturní ref. - Píša Antonín
ref. mládeže - Láska Miloš
pokladník - Hrůza Josef
revizor - Paznocht Josef
revizor - Václavek František

15.12.1962
předseda - Krůla Karel
velitel - Klička Josef
jednatel - Hruška Bohumír
ref. pro výchovnou práci - Mach František
ref. pro prevenci - Hrůza Ladislav
materiálně technický ref. - Nahodil Ladislav
hospodář - Hrůza Josef
organisační ref. - Kosmák Ladislav
ref. mládeže - Láska Miloš
ref. žen - Oubrychtová Květa
revizor účtů - Paznocht Josef
revizor účtů - Václavek František

29.1.1964
předseda - Krůla Karel
velitel - Klička Josef
ref. pro výchovné práce - Mach František
ref. pro prevenci - Hrůza Ladislav
materiálně technický ref. - Nahodil Ladislav
jednatel - Novák František
hospodář - Hrůza Josef
organisační ref. - Kosmák Ladislav
ref. mládeže - Láska Miloš
ref. žen - Oubrychtová Květa
revizor účtů - Paznocht Josef
revizor účtů - Václavek František

21.12.1965
stejné složení jako 29.1.1964

6.12.1966
předseda - Krůla Karel
velitel - Klička Josef
ref. pro prevenci - Kosmák Ladislav
organisační ref. - Nezveda František
ref. pro výchovu - Mach František
ref. pro techniku - Nahodil Ladislav
ref. CO - Krůla Karel
jednatel - Novák František
hospodář - Hrůza Josef
náhradník - Oubrychtová Květa
náhradník - Pavelec
revizor účtů - Paznocht Josef
revizor účtů - Břinek Antonín

10.3.1969
stejné složení jako 6.12.1966

13.12.1973
předseda - Růžička Karel
místpředseda - Paznocht Josef
velitel - Klička Josef
ref. pro politicko-výchovnou práci - Břinek Antonín
referent prevence - Láska František
organisační referent - Bulička Karel
jednatel - Novák František
hospodář - Vecheta František
materiálně technický ref. - Mach František
referent CO - Kosmák Ladislav
referent mládeže - Nahodil Ladislav
referent žen - Oubrychtová Květa
revizor I. - Bartušek Zdeněk
revizor II. - Kvapil Vojtěch

24.11.1977
předseda - Láska František
místpředseda + velitel - Mach František
ref. pro politicko-výchovnou práci - Břinek Antonín
referent prevence - Nahodil Ladislav
organisační referent - Nezveda František
jednatel - Novák František
hospodář - Vecheta František
materiálně technický ref. - Trojan Miroslav ml.
referent CO - Bulička Karel
referent žen - Oubrychtová Květa
revizor účtů - Bartušek Zdeněk
revizor účtů - Kvapil Vojtěch
revizor účtů - Kosmák Ladislav

31.10.1980
stejné složení jako 24.11.1977

26.11.1982
předseda - Láska František
ref. pro politicko-výchovnou práci - Bulička Karel
referent prevence - Nahodil Ladislav
velitel - Mach František
jednatel - Novák František
hospodář - Vecheta František
organisační referent - Růžička Karel
materiálně technický ref. - Trojan Miroslav
referent CO - Břinek Antonín
referent žen - Oubrychtová Květa
revizor účtů - Kvapil Vojtěch
revizor účtů - Bartušek Zdeněk
revizor účtů - Kosmák Ladislav