Mapy

Autor: JK <admin@cidlina.eu>, Téma: Historie, Zdroj: Všechny cesty vedou do Cidliny, Vydáno dne: 01. 01. 2016

Mapy

Na této stránce naleznete několik převážně historických map. Na všech zde zobrazených mapách naleznete i Cidlinu. Nejedná se však o kompletní sbírku map na kterých se Cidlina nachází. Některé ukázky nelze ani v pravém slova smyslu za mapy považovat. Příkladem je např. nákres z obecní kroniky, nebo foto ze satelitu.
Müllerova mapa Moravy z roku 1716 ve 2. vydání z roku 1790

Jan Kryštof Müller vytvořil velmi pozoruhodné dílo při mapování Čech a Moravy. Na svých mapách zachycuje krajinu s mnoha údaji zeměpisné, hospodářské, názvoslovné a kulturní povahy. Součástí mapy byl i rejstřík zeměpisných jmen. Zde zobrazená mapa Moravy se stala předlohou pro práci dalších kartografů.
Na prvním obrázku je celá mapa Moravy, na druhém pouze její část na které je zobrazeno okolí Cidliny. Na třetím obrázku je výřez z již zmíněného rejstříku.

Mapy
Mapy
Mapy

Mapa pozemků 1774

Mapy

První vojenské mapování - josefské (1764 - 1768)

Podkladem pro první vojenské mapování se stala Müllerova mapa Moravy. Mapování prováděli důstojníci vojenské topografické služby.
Na prvním obrázku je vidět okolí Cidliny, na druhém je Cidlina ve větším detailu.

Mapy
Mapy

Druhé vojenské mapování - Františkovo (1819 - 1858)

Druhému vojenskému mapování předcházela vojenská triangulace. Podkladem pro toto mapování byly mapy Stabilního katastru.
Na prvním obrázku je, stejně jako u I. vojenského mapování, vidět Cidlina a okolí a na druhém je opět detail.

Mapy
Mapy

Třetí vojenské mapování - Františko-josefské (1876-1878)

Podkladem se opět staly katastrální mapy, oproti II. vojenskému mapování je vylepšeno znázornění výškopisu. Výsledkem mapování jsou kolorované mapy, z nichž přetiskem vznikly mapy speciální a generální, které již byly tištěny černobíle.
O I., II. i III. mapování se můžete více dozvědět na adrese : oldmaps.geolab.cz
Na prvním obrázku je, stejně jako u I. a II. vojenského mapování, vidět Cidlina a okolí a na druhém je detail.

Mapy
Mapy

Dačicko a Mor.Budějovicko 1905

Tato mapa je již klasickou turistickou mapou v měřítku 1:75 000. Zachycuje oblast Dačicka a Mor.Budějovicka. Byla vydána v roce 1905 ve Vídni.
To co zde vidíte je pouze část celé mapy a dále pak detail Cidliny.

Mapy
Mapy

Nákres z obecní kroniky dle plánu z roku 1913

V tomto případě se nejedná doslova o mapu, ale o nákres plánu obce z roku 1913, který do obecní kroniky překreslil první kronikář obce Ignác Kočí.

Mapy

Současný stav obce

Pro srovnání s nákresem z roku 1913 je zde uveden i současný stav.

Mapy

Cidlina ze satelitu

Poslední obrázek zachycuje reálný stav obce. I když se nejedná přímo o mapu, mají letecké snímky v dnešní době v kartografii svoje místo.

Mapy