Symboly obce

Autor: JK <admin@cidlina.eu>, Téma: Informace, Zdroj: Znak a vlajka obce Cidlina, Vydáno dne: 01. 01. 2016

Symboly obce

Podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb. může mít obec znak a vlajku. Tyto symboly uděluje na žádost obce předseda Poslanecké sněmovny.Také naše obec zažádal o udělení obecních symbolů. Vyhotovení návrhů se ujal Ing. Karel Dvořák z Brna a jako podklad byl vybrán motiv staré obecní pečeti, která byla používána již kolem roku 1749.

Dne 16.září 2005 byl na základě Rozhodnutí č.55 předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 31. května 2005 naší obci udělen znak a vlajka. Udílecí listinu převzal z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka starosta obce Miroslav Trojan.


Znak

Znak obcePopis:
V modrém štítě věž bez oken a dveří, se stanovou střechou, na ní dva zkřížené šípy s rozeklanými konci, z nichž vyrůstá žerď s trojúhelníkovým praporkem. Ze základu vyrůstají do stran tři lipové listy na prohnutých stoncích, vše stříbrné.

Vlajka

Vlajka obcePopis:
List tvoří bílý žerďový pruh široký jednu čtvrtinu délky listu a modré pole se třemi bílými vztyčenými lipovými listy vedle sebe. Poměr šířky k délce je 2:3.