Sv.Markéta

Autor: JK <admin@cidlina.eu>, Téma: Okolí, Zdroj: O kapličce a legendě, Vydáno dne: 01. 01. 2016

Sv. Markéta

Kaple Sv.Markéty se nachází nedaleko naší obce směrem na Želetavu. Je postavena v jednom z lesíků, které se nacházejí v poli u silnice z Cidliny do Bítovánek (cyklotrasa 5125). Když odbočíme z této silnice na polní cestu k Petrovickému rybníku (cyklotrasa 5104), budeme mít již zmíněný lesík po pravé straně. Cesta k němu je neudržovaná, ale zdatnější cyklisté se tam dostanou i na kole. V lesíku je však nutno pohybovat se pěšky a opatrně, je to mnohem bezpečnější.Kaple je zděná a velmi jednoduchá. Je to spíš takový přístřešek pro obraz. To je ostatně patrné i z fotografie kapličky. Na první pohled je vidět, že je již delší dobu neudržovaná. Možná je to tím, že o její existenci neví mnoho lidí, přestože je vyznačená i na mapách.

A kdo to vlastně byla Sv.Markéta? O tom se samozřejmě také zmíníme a to hned na dalších řádcích.

Svatá Markéta a drak

Legenda o sv. Markétě je podobná řadě jiných křesťanských legend. Dívka z vysoce postavené rodiny (otec "pohanský" kněz) se o křesťanství dozvěděla od své chůvy. Zakrátko se stala horlivou křesťankou, což ji zákonitě přivedlo ke konfliktu s otcem. Ten ji vyhnal a donutil pást ovce. Na pastvě ji potkal římský místodržitel Olybrius, který byl oslněn její krásou, že ji pozval do svého paláce. Podle jiné verze ji římskému místodržícímu přímo udal otec. Tak jako tak, v paláci se ji Olybrius pokusil odvést od křesťanské víry, nejprve domluvami, pak mučením. Popis mučení se zachoval v neobyčejně podrobné a barvité formě. Trpící dívce se rány do druhého dne zacelovaly a Olybrius, nevěda si již rady, nechal dívku setnout. Tím její muka skončila, ale legenda žije dodnes.

Sv. MarkétaSvatá Markéta bývá zobrazována jako dívka s křížem v ruce nebo s drakem u nohou a patří mezi světce s přívlastkem drakobijce, podobně jako sv. Jiří. V žaláři se jí totiž měl zjevit ďábel převlečený do dračí podoby. Drak jí nabídl pomoc, ale Markéta poznala s kým má tu čest a odmítla ho. Vzteklý drak - ďábel dívku spolkl, ale ještě rád ji za chvilku vyplivl, neboť její dlouhé vlasy mu působily v krku nesnesitelné škrábání. Poté ho dívka zapudila znamením kříže a drak se propadl - podle dnešního podání do pekla.

Markéta se narodila ve druhé polovině 3. století v syrské Antiochii, popravena byla r. 305. Patří k postavám, jejichž osudy není možné podle přísných historických kriterií zcela doložit. Je však už téměř dva tisíce let uctívána a žádána o přímluvu od všech generací křesťanů.

Pranostiky

Svatá Markéta, jejíž svátek připadá na 13. července, tedy na dobu žní, je uctívána jako patronka polních i jiných plodin. S jejím jménem je spojena řada pranostik: