Voda a spol

Autor: JK <admin@cidlina.eu>, Téma: Okolí, Zdroj: Studánky a rybníky, Vydáno dne: 01. 01. 2016

Voda a spol

Vítejte na zatím nedokončené stránce která nese pracovní název "voda a spol.", pracovní z toho důvodu, že do budoucna může být všechno jinak, a nebo taky ne.Někdo by se mohl ptát proč píšeme o studánkách a rybnících. A mi odpovídáme: "proč ne", ale to bychom z toho vyvázli moc lacino a to by se vám jistě nelíbilo. Důvod je prostý, nachází se nedaleko Cidliny, je na ně pěkný pohled a k některým se váže pověst, povídka, nebo jen domněnka jak vznikly a co se u nich přihodilo.

Čertova studánka

Voda a spolPtáte se proč se tato studánka jmenuje právě Čertova a ne jinak? Věcí které nesou čertovo jméno je po světě více a vždy to souvisí s nějakou pověstí. Většinou se v nich vypráví jak čert uzavřel sázku aby získal lidskou duši, jak měl během noci splnit nějaký úkol a jak se mu to nepovedlo, nebo jak byl přelstěn a on pak po sobě ze zlosti zanechal něco co nám ho připomíná.
A tak nějak je to i v našem případě. Čertova studánka se nachází v lese v oblasti tzv. Žlebů nedaleko Cidliny. Jedna verze vypráví o tom jak se čert vsadil s mnichem, že mu přes jednu noc postaví kapli, než ráno zakokrhá kohout. Aby si to čert pojistil, tak všechny kohouty v okolí zaškrtil. Jenže v jedné chalupě měli připraveného kohouta na prodej do města schovaného ve sklepě. Na toho čert zapomněl.
K ránu nesl již poslední kámen a v té chvíli kohout zakokrhal. Čert kámen upustil a ten vyhloubil jámu, ze které začala tryskat voda. A tak vznikla Čertova studánka ve Žlabských lesích.
V další verzi je hrdinou horecký občan, který se v dávných dobách vracel z Lesonic pěšky domů do Horek.
Protože bylo špatné počasí a večer již na krku, vzal to zkratkou kolem žlabské hájovny přes les zvaný Žleby. Temný les a ještě těžký ranec na zádech mu radosti nepřidával. Ve chvíli, kdy ještě neušel ani polovinu cesty, uslyšel za sebou tajemné kroky. Zrychlil chůzi, ten za ním také. Strach mu nedovolil se ani ohlédnout.
Voda a spol Vítr hvízdal a byla již skoro tma, kdy chodec ztrácel sílu, ale pokračoval v cestě i když byl stále tím neznámým pronásledován. O kus dále jej skutečně síly opustily, zastavil se a ze zad zhodil těžký uzel.
Strachem celý bez sebe se pokřižoval. V té chvíli uslyšel za sebou hrozný výkřik,úlekem se pootočil a uviděl jak jeho pronásledovatel dupl kopýtkem do země až vytryskla voda. Byl to čert, který za dunění hromu zmizel v pekle.
A tak vznikla studánka, která je na kraji lesa u cesty na Žlebech a říká se jí Čertova studánka.


Karlova studánka

Voda a spolTady bohužel nemůžeme poskytnout takovou pověst o vzniku studánky jaká se váže k Čertově studánce, což nás samozřejmě velmi mrzí, ale jak se říká "kde nic není ani ...". Ale přece jen se něco najde, sice to nemůžeme dokázat, věříme tomu však rádi.
Jednoho krásného dne (že byl krásný to však s určitostí tvrdit nemůžeme) se u této studánky, ležící na hranicích panství Lesonického, kam Cidlina spadala a panství Sadeckého, zastavil sám "otec vlasti" Karel IV, aby se osvěžil touto čistou pramenitou vodou. No a tato příhoda prý dala studánce jméno, tedy Karlova studánka.
O tom že dnes bychom Karlovi IV pít z této studánky neradili svědčí i tabulka na které je napsáno:"!POZOR! voda je zdravotně závadná"

Rybník Skřípový

Dnes již těžko odhalíme původ názvu tohoto nevelkého rybníka, který se nachází necelý kilometr na jih od Cidliny. Dokonce je používáno několik podobných názvů, jako třeba již zmíněný "rybník Skřípový", zkráceně "Skřipák", nebo také "Křipák", vždy se však jedná o jeden a ten samý rybník. Je obklopen stromy jelikož se nachází na kraji lesa, proto může neznalým terénu zůstat utajen. Dokonce dříve než vznikl na tomto místě rybník tak zde rostly stromy. Kdy přesně vznikl to říci nemůžeme, ale je známo že asi kolem roku 1870 byl vysušen a znovu zalesněn o čemž svědčí i množství pařezů které lze spatřit, když je rybník vypuštěný. Znovu byl obnoven v letech 1940 - 1945.
Tento rybník byl také díky své čisté vodě vyhlášeným místem ke koupání, jezdili sem lidé nejen z Cidliny, ale i z Lesonic a dokonce i z Horek. Dnes je domovem ryb které sem vysadili rybáři a vodního ptactva. Dokonce sem zavítají hnízdit i labutě.

Voda a spol
Voda a spol

Rybník Žabinec

Pokud bychom se vydali navštívit Čertovu studánku tak to nebudeme mít k rybníku Žabinci daleko, stačí pokračovat po žlabské cestě. Navíc se můžeme držet turistického značení, protože k rybníku se dostaneme po červeně značené turistické trase zvané "Březinova cesta".
Poblíž rybníku prý stával na skále dřevěný altánek, který poskytoval pěkný výhled na rybník a přilehlé okolí. Dnes již po něm však nenalezneme žádné stopy a výhled ze skály nám už také trochu zarostl.
Domníváme se že jméno Žabinec dostal rybník podle stejnojmenné pokrývky hladiny, tedy podle zeleného žabince, který kdysi pokrýval celou jeho hladinu. Nebývalo tomu však vždy, v dávných dobách se sem jezdilo za odpočinkem a koupáním. Dnes už jsou na hladině také jen zbytky žabince. Dokonce ani název Žabinec se neujal všude, v Martínkově mu říkají Myslivcův rybník, snad od chvíle kdy se zde utopil myslivec.

Voda a spol
Voda a spol
Voda a spol
Voda a spol