Hasiči v Cidlině

Autor: JK <admin@cidlina.eu>, Téma: Historie, Zdroj: Založení Sboru dobrovolných hasičů, Vydáno dne: 01. 01. 2016

Hasiči

Historie hasičů v Cidlině se začala psát v roce 1936 po požáru jednoho domu v obci. Po této události se v hostinci paní Melkusové uskutečnila ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů.Z této schůze si můžete přečíst protokol, který byl o ní sepsán. V roce 1937, přesněji 18.2.1937 byla zakoupena motorová stříkačka, která byla 30.5.1937 slavnostně vysvěcena. Tak to jen tak trochu na úvod. Do budoucna bychom zde chtěli uveřejnit něco historických i novějších fotografiích a také přidat další řádky.

Hasičárna
Znak SDH
Požární nádrž

Protokol

ustavující schůze dobrovolných hasičů v Cidlině konané v neděli 8.března 1936 o 14.hodině v hostinci pí. Ant. Melkusové.
Schůze byla v obci vyhlášena jako schůze veřejná. Shůzi zahájil starosta obce Václav Píša a přivítal představitele župní hasičské jednoty v Mor.Budějovicích, župního starosty Ed.Beschauera, dále župního náčelníka J.Novotného a župního jednatele Ant.Máchala a všechny přítomné.
Po zahájení a přivítání přítomných předal slovo župnímu starostovi Ed.Beschauerovi, který v dalším proslovu vyzdvihl hasičskou činost po stránce kulturní, sociální a hospodářské. Po projevu žup. starosty E.Beschauera se ujal slova župní náčelník J.Novotný, jenž vysvětlil přítomným povinosti sborů hasičských a členů po stránce technické.
Po tomto projevu přikročeno k soupisu, kteří přistoupí za činné členy sboru, jenž by se v dostatečné přihlášce členů založil. Přihlásilo se 22 členů což je nad očekávání.
Přihlásili se:
Abrhám František, Burda Jaromír, Dvořák Augustin, Hrůza Josef, Klička Karel, Krůla Karel, Kalina Antonín, Kotrba Tomáš, Janoušek Jakub, Láska Alois, Láska Antonín, Píša Václav, Píša Antonín, Píša Karel, Pospíchal František, Radkovský Rudolf, Radkovský Antonín, Stehlík Ludvík, Trojan Jakub, Veselý Robert, Václavek František a Novák František.
Po přihlášce přikročeno k volbám funkcionářů a přidělení jednotlivých funkcí a zvoleni:
starostou sboru Václav Píša
velitelem Jakub Trojan
podvelitelem a vzdělavatelem Klička Karel, jednatelem Novák František, pokladníkem Burda Jaromír, četařem stříkačníků Láska Alois, četařem lezců Krůla Karel, zbrojířem Veselý Robert, revisoři účtů Píša Antonín a Janoušek Jakub, samaritánem Dvořák Augustin, trubači Pospíchal František a Stehlík Ludvík.
Po volbách se rozvinula čilá debata v níž podávali přítomní župní funkcionáři vysvětlení k jednotlivým dotazům týkajících se poviností a práv hasičstva. Po této věcné debatě poděkoval br.starosta V.Píša přítomným funkcionářům župy a schůzi skončil.

V Cidlině dne 8.března 1936
František Novák, jednatel.