Zeměpisný obraz obce

Autor: JK <admin@cidlina.eu>, Téma: Historie, Zdroj: Výňatek z obecní kroniky, Vydáno dne: 01. 01. 2016

Zeměpisný obraz obce

V severozápadním cípu soudního okresu mor. budějovického, 15 1/2 km od Mor.Budějovic leží osada Cidlina.Má 47 domovních čísel, z nich čís. 45. je hájenka na Brodku při silnici k Bitovankám, čís. 43. hájenka na Blatném a čís. 44. myslivna na trati Písařka. Ostatní všecka stavení jsou pohromadě, po nejvíce podél potoka.
Potok protékající Cidlinou pramení jednak na Krásném, jednak na Šibovce. Oba se na loukách nade vsí spojují a tekou do vsi. Na návsi rozlévá se potok ve dvě louže - parc. č. 273/2 a /3 v rozloze 6 arů 68 m 2.
Náves sama nepravidelná má parc. č. 272/1 /2 /3 a 4, 273/1 a /4 a 274/1 a /2, měří 99 arů 96m2.
Ze vsi odtéká potok po lukách pode vsí a tvoří v katastru lesonickém rybník "Utopenec".
Nejníže položená místa jsou při potoku na hranicích cidlinských a lesonických. 532 m. Odtud se povrch půdy na všechny strany vyvyšuje a různě prohýbá a Cidlina leží na svazích a v údolí při potoku.
Stavební plocha celé osady = 3 ha 23 arů 87 m2
Zahrady a zahrádky = 6 ha 14 arů 46m2
Plán osady kreslený dle plánu z r. 1913. Ukazuje rozlohu jednotlivých stavení, dvorů a zahrad, náves, vozové cesty ze vsi do polí, louže, silnici, schází však potok.
Stavení jsou po většině obrácená štíty na náves neb do uličky a oddělena od sebe dvory. Nestojí tedy domy těsně vedle sebe. Z venku jsou odděleny od sebe zídkami, ve kterých jsou dvířka a vrata vedoucí na dvůr. Ta stavení mají pod štítem obyčejně dvě okna a na dvůr okno z přední světnice. Za světnicí je síň a kuchyň, dále jsou stáje, třeba i kolna. Stodola stává napříč dále od stavení a uzavírá dvůr, neb stojí v zahradě. Výměnek je zvláštní stavení, tak u čís. 2.,3.,9.,10. Stavení průčelím do vsi jsou čís. 2.,7.,8.,10.,13.,14.,15.,20.,21.,24.,40.,46. a 47. Všecka stavení jsou přízemní, stavební materiál tvrdý až na několik stodol a kulen, krytina je také tvrdá. Jen málo stavení obytných jsou kryta došky /viz dále/ pak stodoly u čís. /viz dále/ , šindelem jsou kryta stavení obytná /čís. viz na str. 7. a 8./ a stodola u čís. viz v popisu podrobném.
Na návsi je kříž a zvonička dřevěná.
U čís. 40. při silnici do Bitovanek je zděná kaplička.
Za domy jsou zahrady s ovocným stromovím: jabloněmi, hrušněmi různých a vybraných druhů, švestkami, ořešáky, třešněmi. Ojediněle roste jeřáb i smrk.
Čís. 1. Obytné stavení má spodek tvrdý, kryto je křidlicí. Stáj má spodek tvrdý, kryt křidlicový. Chlívky jsou prkenné, kryty šindelem. Stodola stavena r. 1924. spodek tvrdý - krytina křidlicová. Kolna prkenná, kryta křidlicí.
Čís. 2. Obytné stavení kryto dochem, také stáje a chlívky i kolna. Stodola má spodek trámový (roubený), střechu doškovou.
Čís. 3. Obytné stavení kryto došky, stáj křidlicí. Kolna má spodek tvrdý a kryta je křidlicí, podobně stodola.
Čís. 4. Obytné stavení, stáj, kolna kryty jsou doškem, chlívky dřevěné také. Stodola je roubená a kryta došky.
Čís. 5. Obytné stavení a stáj jsou kryty došky, kolna dřevěná šindelem, chlívky dřevěné křidlicí. Stodola roubená má kryt slaměný.
Čís. 6. Obytné stavení, stáj, kolna i stodola jsou kryty dochem, chlívky křidlicí.
Čís. 7. Obytné stavení, stáje, kolna kryty křidlicí, chlívky šindelem a stodola dochem.
Čís. 8. Vše má spodek tvrdý a je kryto křidlicí, jen stodola šindelem.
Čís. 9. Obytné stavení, stáje a chlívky mají krytinu šindelovou, kolna má spodek prkenný, kryta je šindelem, stodola má spodek tvrdý, mezery mezi sloupy prkenné a je kryta křidlicí. Stavena r. 1923., dříve byla roubená a kryta dochem.
Čís. 10. Vše tvrdé, kryto křidlicí, jen stodola dřevěná pod došky.
Čís. 11. Obytné stavení a stáje pod šindelem, chlívky, kolna a stodůlka pod křidlicí.
Čís. 12. Obytné stavení a stáj kryty doškem, chlívky prkenné pod šindelem, kolna prkenná, kryta křidlicí, stodola s půl roubená pod doškem.
Čís. 13. Obytné stavení a stáj pod křidlicí, chlívky dřevěné kryty šindelem, kolna prkenná též, stodola prkenná pod křidlicí.
Čís. 14. Obytné stavení z kamene a cihel kryto křidlicí, stáje z kamene, klenutí z cihel, kryt šindelový, chlívky dřevěné kryty lepenkou, kolna na dřevěných sloupech pod šindelem, stodola na kamenných sloupech s prkennými výplněmi, kryta šindelem.
Čís. 15. Obytné stavení a stáj mají spodek tvrdý, kryt křidlicový. Chlívky a kolna - spodek dřevěný pod doškem. Stodola spodek tvrdý, kryta křidlicí.
Čís. 16. Obytné stavení - spodek z kamene, nadezdívka z cihel, kryto došky. Stáje z truplů, kryt doškový. Chlívky dřevěné kryty křidlicí, kolna na dřevěných sloupech kryta došky, stodola roubená kryta došky.
Čís. 17. Obytné stavení, stáj a kolna kryty došky, chlívky dřevěné pod křidlicí.
Čís. 18. Obytné stavení, stáj a stodola, vše pod došky.
Čís. 19. Obytné stavení, chlívky a stodola kryty křidlicí, prkenná kolna také.
Čís. 20. Obytné stavení a stáj z kamene a cihel, kryt křidlicový, chlívky dřevěné pod šindelem.
Čís. 21. Obytné stavení, stáj, kolna, stodola - vše má spodek tvrdý a je kryto křidlicí, jen chlívky jsou dřevěné a pod křidlicí.
Čís. 22. Obytné stavení a stáje - spodek tvrdý - kryt doškový, kolna dřevěná kryta doškem, chlívky zděné pod křidlicí.
Čís. 23. Vše spodek tvrdý a kryt křidlicový.
Čís. 24. Obytné stavení, stáj, kolna - kryto spola doškem, spola šindelem.
Čís. 25. Obytné stavení a stáj - kryto do polovice šindelem, od polovice doškem, stodola pod došky, chlívek dřevěný pod šindelem.
Čís. 26. Obytné stavení a stáj kryty šindelem, chlívky a kolna prkenné pod šindelem, taktéž i stodola.
Čís. 27. Obytné stavení a stáj pod šindelem, chlívky a stodola prkenné, kryt šindel.
Čís. 28. Obytné stavení a stáj je pod šindelem, chlívky dřevěné kryté šindelem, kolna prkenná a stodůlka pod šindelem má spodek tvrdý.
Čís. 29. Obytné stavení a stáj mají spodek tvrdý, kryt křidlicový, chlívky dřevěné pod šindelem, stodola pod křidlicí.
Čís. 30. Obytné stavení a stáj - spodek tvrdý, krytina křidlice, chlívky prkenné pod křidlicí, stodola - spodek tvrdý, kryt křidlice.
Čís. 31. Obytné stavení a stáj kryto šindelem, chlívky dřevěné též, kolna a stodůlka prkenné pod šindelem. Podobně i čís. 32.
Čís. 33. má obytné stavení a stáj pod křidlicí, taktéž i stodůlku, chlívky prkenné pod křidlicí.
Čís. 34. Obytné stavení a stáj i stodůlku pod křidlicí, chlívky pod šindelem.
Čís. 35. Obytné stavení a stáj pod šindelem. 1926 dáno pod křidlici.
Čís. 36. Obytné stavení a stáj kryto došky, stejně i stodůlka, chlívky dřevěné pod šindelem.
Čís. 37. Obytné stavení a stáj kryty z části došky, z části šindelem, chlívky dřevěné pod šindelem, stodůlka z kamene kryta došky a šindelem.
Čís. 38. Obytné stavení, stáj a chlívky kryty šindelem, chlívky dřevěné.
Čís. 39. Obytné stavení, stáj a stodola mají spodek tvrdý a jsou kryty křidlicí, chlívky prkenné pod šindelem, kolna prkenná přikryta taškami.
Čís. 40. Obytné stavení, stáj, kolna a stodola - spodek tvrdý, chlívky dřevěné, vše kryto křidlicí.
Čís. 41. Obytné stavení, stáj a stodůlka se spodkem tvrdým kryty křidlicí, chlívek dřevěný pod šindelem, kůlnička dřevěná kryta křidlicí.
Čís. 42. Obytné stavení kryto šindelem a došky, stáj pod došky, chlívky dřevěné, kolna též, kryty šindelem.
Čís. 43., 44. a 45. Obytné stavení spodek tvrdý pod šindelem.
Čís. 46. Obytné stavení, stáj, kolna, stodola, vše má spodek tvrdý a je kryto taškami, chlívky jsou dřevěné pod šindelem.
Čís. 47. Celé stavení má spodek tvrdý a je kryto taškami.