Škola v Cidlině

Co se v mládí naučíš, jako když najdeš

JKHistorie
Škola v Cidlině

V roce 1912 byla celkovým nákladem 24 000 K postavena v Cidlině škola. Částka zahrnuje stavbu školy, její kompletní zařízení i plot kolem zahrady.

Téhož roku byla zahájena výuka. Do té doby musely děti docházet do nedalekých Babic. Na žádost obecní rady byla povolena stavba školy. Nejdříve měla sloužit k výuce jen během zimních měsíců, ale posléze byla povolena celoroční výuka. V počátku byla zdejší škola pouze jen jako filiálka školy v Babicích, ale záhy se stala školou samostatnou. Historii školy nejvýstižněji popisuje školní kronika o které bude možná ještě zmínka v dalších článcích.

Několik slov k fotografiím. Předem bych se chtěl omluvit za nízkou kvalitu zde umístěných fotografií, která je zapříčiněna jejich stářím.
Na první fotografii je budova školy a podle školní zahrady která ještě není zcela osázená stromy lze usuzovat, že se jedná o fotografii pořízenou v počátku existence zdejší školy, netroufám si však odhadnout přesný rok pořízení.
Na druhé fotografii je možno vidět jak vypadá budova školy dnes, když už není školou.
Další fotografie zachycuje foto žáků kteří navštěvovali zdejší školu.
Na poslední fotografii jsou zachyceni žáci školy při práci na zahradě.

Škola minulost
Škola současnost
Žactvo při focení
Žactvo při práci


  • 3789