Babice 1951

Přednáška o historických událostech

JKČlánky
Babice 1951

V sobotu 21. března se zaplnil sál cidlinské Besedy do posledního místa. Důvodem byla přednáška o událostech v Babicích roku 1951.

Celou akci uspořádalo zastupitelstvo obce Cidlina a přednášejícím byl historik, doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. z Filozofické fakulty UK v Praze. Ten se pokusil utřídit výpovědi pamětníků, tisíce stran vyšetřovacích svazků StB a dalších materiálů týkajících se tohoto a souvisejících případů. Celá přednáška byla zaměřena na aktuální informace a byla doplněna originálními rozhlasovými ukázkami a prezentací fotografií i dokumentů.
Hned po úvodním slovu si přítomní mohli poslechnout výpověď P. Václava Drboly u soudního líčení. Následoval chronologický přehled událostí a jejich následný detailní rozbor. Jednotlivé části byly prokládány osobní zpovědí Ludmily Plichtové, kterou předčítala redaktorka Českého rozhlasu Ivana Denčevová.
Zájem o přednášku byl značný a přijeli lidé jak z blízkého, tak i vzdáleného okolí. Je vidět, že o tuto část historie našeho kraje je stále zájem a to nejen mezi pamětníky a starší generací, ale i mezi mladými, kteří totalitní režim té doby nezažili.
Celý výtěžek ze vstupného na tuto přednášku byl určen na opravu hlavního oltáře v kostele Nejsvětější Trojice v Babicích a vybraná částka dosáhla výše 17 tisíc Kč.

Přednáška - Babice 1951
Přednáška - Babice 1951
Přednáška - Babice 1951


  • 7844