Cidlinský rodopis

Původní rodopisné stránky končí

JKHistorie
Rodopis

Ti, kteří znají stránky Cidlinský rodopis, tak si jistě všimli, že se tam dost dlouho nic neděje. Nyní dochází k zásadní změně.

Na konci článku s názvem O stránkách jsem napsal, že postupem času zaniknou stránky Cidlinského rodopisu na adrese rodopis.cidlina.net. Rok se sešel s rokem a ten čas nastal. V současné době tak probíhá převod dat z rodopisných stránek na tento web. Naštěstí jich není mnoho.

Hned na začátek uvedu část úvodního slova z rodopisu, co mě k jeho založení tenkrát vedlo.

Před několika lety jsem se začal zajímat o rodokmen naší rodiny. Impulsem pro mě byl list papíru, kde bylo několik vypsaných jmen našeho rodu od pana Karla Trojana ze Znojma (původem z Čáslavic), který mě do vlastního bádání vtáhl. A čím víc se člověk nořil do historie a skládal si mozaiku rodiny z jednotlivých jmen tím víc zájem o vlastní kořeny rostl. Začátky nebyly moc valné, člověk nevěděl kde začít, kde se zeptat. V počátku mi hodně pomohly opisy rodných listů, které se staly odrazovým můstkem v bádání. Pak se mi dostaly do rukou zápisky paní Anny Novákové roz. Kličkové, které mi zapůjčil pan František Novák. To byl další zlom v mé činnosti. Měla vypsány obyvatele většiny domů naší obce. Někde toho bylo více, někde méně, ale i tak to bylo značné množství informací na kterých už se dalo stavět. No a já jako správný Cidlinský patriot jsem se rozhodl tyto informace postupně doplňovat a prohlubovat zpět do historie. Vzorem mi byla kniha kterou sestavil pan Antonín Vařbuchta kronikář z Čáslavic. Tím začala druhá etapa.
Začal jsem pátrat nejen po příslušnících vlastního rodu, ale hlavně po obyvatelích naší krásně vesničky. Člověk by nevěřil jak jsou osudy lidí na malé vesnici propletené. Začal jsem pátrat po archivech a shánět se po informacích. Bohužel Cidlina nemá nijak rozsáhlý archivní fond, ale i tak se tam dá plno věcí dohledat. Jako neocenitelná pomůcka se ukázaly být sčítací archy z let 1857 až 1921 které jsou až na jednu výjimku uloženy v SOkA (Státní Okresní Archív) Třebíč pobočka Moravské Budějovice. Ta jedna výjimka z roku 1890 je uložena v SOkA Znojmo. V budoucnu bude jejich obsah zpřístupněn na těchto stránkách. Doufám však, že nejen to, ale že zde budou i jiné zajímavé informace.

A teď několik důvodů proč dochází ke stěhování.

Tím prvním důvodem je, že kdysi jsem nechtěl míchat soukromé aktivity s těmi oficiálními, ale když teď tento důvod pominul, tak je zbytečné tříštit informace na více místech a i z důvodu údržby je lepší provozovat to na jednom systému.

Dalším důvodem je, že původní verze rodopisu běžela na starší verzi redakčního systému, kdežto současné stránky běží na aktualizované a lepší verzi.

A přál bych si, aby tím nejdůležitějším důvodem bylo to, že se snad časem donutím dodělat vše, co jsem kdysi na původních stránkách zamýšlel.

Samozřejmě budu rád, když bude i nějaká zpětná vazba v podobě připomínek a návrhů na zlepšení.

Co se tedy přesune z původních stránek na tento web?

V první řadě to budou články, které tam byly zveřejněny. Naštěstí byly jen dva, takže to je otázky okamžiku.

A v druhé řadě to bude přesun databází ze sčítání lidu, seznam matrik a seznam příjmení, která se v Cidlině vyskytovala. Část je již přesunuta a podívat se můžete na následujících odkazech.

Seznam matrik
Seznam příjmení
Sčítání lidu

Stejně tak jako na původním rodopisu, i zde je to uděláno tak, že pro prohlížení musíte být registrovanými čtenáři a mít potřebné oprávnění pro prohlížení.

  • 7031