Symboly obce

Znak a vlajka obce Cidlina

JKInformace
Symboly obce

Podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb. může mít obec znak a vlajku. Tyto symboly uděluje na žádost obce předseda Poslanecké sněmovny.

Mapy

Všechny cesty vedou do Cidliny

JKHistorie
Mapy

Na této stránce naleznete několik převážně historických map. Na všech zde zobrazených mapách naleznete i Cidlinu. Nejedná se však o kompletní sbírku map na kterých se Cidlina nachází. Některé ukázky nelze ani v pravém slova smyslu za mapy považovat. Příkladem je např. nákres z obecní kroniky, nebo foto ze satelitu.

Dějiny obce Cidlina

Další část vypsaná z kroniky obce

JKHistorie
Dějiny obce

V době prvních písemných zpráv o vsi Cidlině píše se, že kolem byly lesy hluboké a husté. Les dosahoval až k samé vesnici.

Funkcionáři SDH

Přehled od založení do roku 1982

JKHistorie
Funkcionáři SDH

Zde najdete, stručný přehled funkcionářů Sboru dobrovolných hasičů. Výčet je od založení sboru v roce 1936 do roku 1982. Tím moje záznamy končí a proto již není uvedenou novější a současné složení orgánů tohoto spolku.